Resevillkor


För Croatia Yacht Club’s (nedan kallad CYC) resenärer gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor (se länk ovan) samt Kompletterande särskilda villkor enligt nedan.
Kompletterande särskilda villkor för Croatia Yacht Club AB

1.3 Pris och avtalade tjänster
1.3.12 Prisgaranti

När anmälningsavgiften är betald gäller det pris som angivits på bokningsbekräftelsen. Skulle valutakursen ändras innan avresa kommer inte priset att ändras vare sig uppåt eller nedåt. Det som inte omfattas av prisgaranti är höjda skatter, tullar, bränsletillägg och avgifter avseende tjänster som ingår i resan.

1.3.13 Slutbetalning
Slutbetalning skall vara CYC tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

1.4 Avtalets ingående
1.4.4 Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften kan variera beroende på typ av båt och resval, se bokningsbekräftelsen. Anmälningsavgiften betalas med kort direkt vid bokning eller senast 7 dagar efter att bokningen har bekräftats.

1.4.5 Anmälan är bindande när CYC har bekräftat bokningen och anmälningsavgiften är betald.

1.4.6 CYC ingår avtal med huvudresenären, dvs den som bokar resan för sig själv och ev medresenärer. Ändringar, betalningar samt eventuella avbokningar måste göras via huvudresenären.
1.4.7 Muntliga beställningar skall vara skriftligen bekräftade.

1.4.8 Särskilda önskemål utöver CYC´s utbud är önskemål och kan ej garanteras.

1.4.9 Resenären kan vid beställning av resa köpa en trygghetsgaranti som är ett kompletternade skydd till seglingsresan. I trygghetsgarantin ingår skydd vid strejker, konkurser, snökaos, askmoln och andra oförutsedda händelser på våra paketresor med flyg. Vår trygghetsgaranti är ett kompletterande skydd till ditt avbokningsskydd hos din hemförsäkring eller kortförsäkring. Vi betalar tillbaka kostnaden för självrisken.   

2.3 Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1 Resenärens önskemål om ändringar före avresa
2.3.1.3 Vid ändringar i bokningen tar CYC en ändringsavgift på 200 sek


2.3.2 Arrangörens ändringar/ inställande före avresa
2.3.2.6
Tidtabellen är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändring av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar i de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.
2.3.2.7 Minimiantal för seglingskurs och kryssning på segelbåt är 6 deltagare. Information om inställande av resa lämnas senast 20 dagar före avresa.

3. Avtalets upphörande / avbeställning

3.1 Resenärens avbeställning av paketresan

Följande avbeställningsregler ersätter punkt 3.1.4-3.1.7 i SRF’s villkor
Avbeställning Kostnad för resenären
40 dagar innan avresa Anmälningsavgiften
39-0 dagar innan avresa 100% av resans pris


3.3 Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring
3.3.2 Avbeställningsskydd
CYC säljer inte längre separata avbeställningsskydd då efterfrågan är liten. Våra resenärer är idag skyddade genom sin hemförsäkring eller kortföretag om man betalar resan med ett kort.
3.3.3 Ett kompletterande skydd kan tecknas enligt punkt 1.4.9

4. Fel och brister
4.1.6
CYC tar inte ansvar för problem eller olägenheter orsakade av bortfall av elektrisk ström som orsakas av tillfälliga fel på basen, myndigheternas anmälningssystem och liknande.
4.1.7 Extrabäddar håller inte samma kvalitet som ordinarie bäddar. (Extrabäddar anges i marknadsföringsmaterialet med antal bäddar efter + tecken. 8+2+2 innebär tex 8 ordinarie bäddar och 4 extrabäddar.
4.1.8 Garanti att båten fungerar perfekt kan inte lämnas då slitage, felaktigt handhavande och väderförhållande kan orsaka fel.
4.1.9 Resenär måste omedelbart då felet/bristen upptäckts ringa det telefonnummer/ journummer som erhållits för att rättelse skall kunna ske på plats och anspråk på ersättning/ kompensation kunna göras senare.
4.1.10 Om fel påverkar seglingen avsevärt och inte kan åtgärdas ersätts båten med en likvärdig båt. Vid ersättningsbåt väger priset för ersättningsbåten tyngre än utrustningsdetaljer och årsmodell. Tillsammans går vi igenom vad som inte har fungerat och vad som har orsakat olägenheterna för att hitta en rimlig lösning eller överenskommelse. Återbetalning utgår inte för mindre fel som inte påverkar seglingen.
4.1.11 Om resenär ej skulle vara nöjd med vidtagna åtgärder skall en skriftlig anmälan på engelska lämnas senast vid utcheckningen till representant/ båtuthyrare. Reklamation skall komma CYC tillhanda senast 2 veckor efter ankomsten.

4.2 Tryckfelsreservation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer/hemsidan och förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar.

5. Hyresvillkor för hyra av båt
5.1 Kompetenskrav

Minst en person skall kunna styrka navigationskompetens med ett internationellt intyg, lägst förarbevis och VHF-certifikat. Dessa behöver ej innehas av samma person. Handlingarna skall visas i original vid incheckning av båten. CYC tar inget ekonomiskt ansvar ifall intyg eller original saknas eller är ogiltigt. CYC följer NFB’s (Nämnden för båtlivsutbildning) föreskrifter gällande nautisk kompetens. Rådgör med NFB, tel: 08-663 79 93, om du är osäker på om ditt intyg gäller. Skeppare kan hyras om kompetens saknas.
5.2 Deposition
Båten är helförsäkrad. Självrisk måste deponeras av besättningen vid incheckning, gärna med bank- eller kreditkort (VISA, Mastercard, Amex eller Diners). Depositionen varierar beroende på båtens storlek (för belopp, se respektive båt). Vid skada debiteras motsvarande belopp med depositionen och om skadans pris överstiger depositionen är den förbrukad. En separat självriskeliminering kan tecknas vid bokning. Självriskelimineringen gäller ej vid grov oaktsamhet eller under alkohol- och drogpåverkan. Självriskelimineringen gäller ej vid bortfall av ankare, kätting, jolle eller utombordare. Även om självriskelimineringen har tecknats skall deposition erläggas vid incheckningen. Vid skada skickas skadeanmälan till CYC senast 14 dagar efter utcheckning. CYC återbetalar deposition om anmärkning ej finns.

5.3 In/Utcheckning
• Incheckning: Från kl 17.00 ankomstdagen. Om möjligt kan den göras tidigare. Den tar upp till 2 timmar och utförs av båtuthyraren inom den föreskrivna hyrestiden. CYC’s personal eller annan agents personal går tillsammans med skepparen igenom utrustning och handhavande. Kontrollista överlämnas till skepparen som ansvarar för att kontrollera listan och båten. Handlingarna signeras och båtens ansvar övertas av skepparen. Om gäst inte kan lämna basen eller hemmahamnen har CYC rätt att göra reparationer eller kompletteringar utan att kompensera gästen för förlorad seglingstid.

• Utcheckning: Båten skall vara i hemmahamnen senast klockan 18.00 dagen innan utcheckning (fredag). Övernattning ombord till lördag morgon. Båten ska vara tömd senast kl 09:00 lördag morgon. Besiktning genomförs enligt samma procedur som vid incheckning. Eventuella skador besiktigas, värderas och åtgärdas.

5.4 Personlig försäkring
Båtens försäkring gäller för skada på båt inklusive utrustning samt ansvar gentemot tredje person, dock inte för deltagarnas personliga skador och tillhörigheter. Kontrollera därför noga din hemförsäkring eller teckna en separat reseförsäkring.