Information om segling

Allt du behöver veta när du bokat din resa!

Allt du behöver veta när du bokat din resa!

Generell information

EU-medborgare behöver ej visum för att resa in i Kroatien. Man får medföra valutor utan begränsning samt viss kostbar utrustning. Blir den misstänkt dyrbar kommer tullen att skriva in densamma i passet för att garantera dess utförsel.

Den Kroatiska valutan heter Kuna och är låst mot Euron. Kreditkort är numer ett mycket vanligt betalningssätt i Kroatiens städer och även mindre platser. Bankerna fungerar utmärkt även om fler personer gör samma syssla och det tar tid. Men det funkar och man kan med kreditkort få ut kontanter.

Det är ingen tidsskillnad mellan Sverige och Kroatien.

Klimat

Adriatiska Havet utefter den Dalmatiska kusten erbjuder det behagliga Medelhavsklimatet med klara, varma somrar och milda fuktiga vintrar.
Vår, sommar och höst är jämförbara med mycket bra skandinaviska sommardagar. Bara mycket varmare. Våren (mars-april) övergår mycket fort i sommar (maj-sept.) och följs av varma höstar (okt-nov.).
Luftfuktigheten på land och till havs ligger normalt på omkring 75% och ger tillsammans med förhärskande NV-SV "Maestralen"-vinden behagliga förhållanden även under de hetaste sommardagar.
Vintertid (dec-febr.) erbjuds den erfarna seglaren goda förhållanden med dagstemperaturer som sällan underskrider vattnets temperatur och med mestadels starkare vindar.

Sol, molnighet och nederbörd

Adriatiska havet kallas inte för "Sunny Adriatic" utan anledning. Åtta till tolv timmars daglig sol från april t.o.m. oktober är ganska normalt. Antalet soltimmar per år beräknas till 2700. Det högsta i Europa.
Molnighet och regn är således mer sällsynt förekommande, särskilt under sommarhalvåret. Lättare molnighet och kortvariga skurar kan självfallet förekomma men av övergående karaktär.
Regnväder är vanligast oktober-mars.

Medeltemperaturer

Adriatiska havet är rankat som ett av världens varmaste hav. Följande siffror är uppmätta genomsnittstemperaturer sedan turism började under 1960-talet. Sommartemperaturen når ofta under augusti 35°C.
Vattentemperaturen varierar mellan 24- 26°C under samma period. Skillnaden mellan norra och södra delen av Adriatiska Havet kan vara ca 6°C.

Under vår och sommar är vattnet självfallet kallare än lufttemperaturen men under vintern är vattnets medeltemperatur vanligen 1-3°C högre än luftens. Noterbart är att vattentemperaturen på de största djupen i Adriatiska Havet strax under 1000 m aldrig understiger 11-13°C och den konstanta temperaturen på t.ex. 70 m djup är 18-19°C.

  Vår Sommar Höst
Lufttemp. / Vattentemp Mars-April Maj-September Oktober-November
Norra Adriatiska Havet (°C) 14-18/12-17 22-29/17-23 17-22/17-20
Mellersta Adriatiska Havet (°C) 15-20/15-19 21-30/19-24 25-19/21-18
Södra Adriatiska Havet (°C) 16-21/16-19 21-32/20-25 26-19/22-19
Antal soltimmar/dag 6-7 8-12 9-7

Strömmar och tidvatten (Algblomning)

Strömmarna efter kusten är betydelselösa ur navigationshänseende. Under sommarhalvåret rör sig strömmen nordvart efter Dalmatiska kusten mot halvön Istrien och upp mot Trieste, vänder vid Podeltat för att sedan väldigt nedsmutsad vända söderöver. Denna strömriktning gör att utbredning av algblomning istället drabbar den italienska kusten vilken får bära hela denna olägenhet. Algblomningen är, som vi i Skandinavien väl vet, ett otrevligt fenomen uppkommande i och med syrebristen med anledning av industriers och jordbruks nedsmutsande utsläpp i vattendrag eller direkt i havet vilket utefter strömmens riktning sker i stor omfattning från Trieste, Podeltat, Venedig o.s.v.
En liten del av denna algblomning kan komma att störa badvattnet på Istrien men mycket sällan och aldrig ens i närheten av de vattnen där våra gäster seglar. Tidvattnet, skillnaden mellan flod och ebb, varierar mellan ca 1 m i norra Adriatiska havet till mellersta 45-50 cm för att i södra vara knappt märkbar.

Havsdjup och utmärkning

Angivna djup i sjökorten stämmer med en tolerans på 0.5 m. Djupen utefter kusten är tillräckliga för oceangående fartyg. Största djupet är 1210 m. utanför Dubrovnik. Annars är Adriatiska havet ett relativt grunt innanhav och medeldjupet utefter mellersta och södra Dalmatiska kusten är 60-70 m.

Grund och skär är få och klart markerade på sjökort och i farleder. Mer än 450 fyrar finns efter kusten fördelade på 36 bemannade fyrhus, (uppgift fr. 1985 men vi har noterat att ett flertal viktiga inseglingsfyrar kommit till. Intill vår Marina, som exempel) 200 kustfyrar, 40 radio/ljusfyrar varav 3 av dem i direkt kontakt med italienska dito, 20 ljusbojar, 150 farledsmärken o.s.v. och över 300 fasta inseglingsljus/ljusfyrar. Kan låta lite i jämförelse med svenska skärgården med alla sina farleder bland öar, kobbar och skär. Men i motsats finns det efter den Dalmatiska kusten inte så mycket att varna för. I sammanhanget bör uppmärksammas att de imponerande fyrhus, och alla fyrar i övrigt, inte har den styrka vi är vana hemifrån utan man upptäcker dem vanligen långt senare än beräknat.

De Kroatiska sjökorten har internationell utprickning i likhet med våra egna. Det kan vara svårt av språkliga skäl att utläsa fyrkaraktärer men de är inte så svåra att förstå. Interferensen på ljuset är internationell. I varje charterbåt finns en platsbeskrivande "Adriatic Pilot" på engelska där eventuella oklarheter kan rätas ut.

Vattensikt, färger och salthalt

Vattensikten och färgerna i Adriatiska havet är en upplevelse. Djupsikten varierar från 10-18 m i norra delen, 16-30 m i mellersta och 20 upp till 40 m i södra delen av Dalmatiska kusten. Sund, kanaler och passager mellan öarna har normalt en djupsikt på 10-30 m.

Färgsättningen utgör ett spektrum där gult, grönt, ljust- och mörkblått formar en symfoni i azur av en rik, vacker fauna full av växter, fiskar och skaldjur.

Adriatiska havet hör samtidigt till ett av världens mest salta innanhav med 3.8% salthalt. Ett flertal sjöar finns med avsevärt högre salthalter men dessa har inte frånförsel av sitt vatten utan nivån regleras genom avdunstning. Adriatiska havet är en del av Medelhavet.

Havsbottenstruktur

Havsbotten består tillövervägande del av tre segment. Ett lager sand, ett med sand och fina jordpartiklar samt ett med jordpartiklar blandad med lera. Bottenstrukturen medger normal ankarförtöjning i de flesta vikar, hamnar m.m. Vissa områden har dock stenbotten och rekommenderas ej för övernattning såvida väderutsikterna inte är säkra.

Alla charterbåtar har 2 olika ankare. Ett ankare med kätting över spel och ett annat i reserv med tågvirke. Här bör nämnas att förtöjning i vissa hamnar och alla marinor sker förtöjning med aktern mot land och stävförtöjning förankrad på botten. (Se mer om detta i stycket om marinor).

Sikt

Sikten är normalt utomordentligt god. Vanligt är 20-30 km siktbarhet som sällan understiger 5-10 km. Under vindstilla sommarförmiddagar kan i vissa delar dis förekomma vilket dock snabbt försvinner när solen stiger och vindarna börjar fläkta.
Dimma är mycket ovanligt under sommarperioden och uppkommer främst under höst och vintertid. Statistiken säger att i området från Bar i söder till Kamenjak, (sydspetsen på Istrienhalvön) kan dimma förekomma mellan 2-8 dagar per år. Däremot är det vanligare i norra Adriatiska havet utanför Trieste och Venedig med 20-30 dagar per år.

Magnetiska förhållanden

Missvisningen, skillnaden mellan magnetisk och geografisk pol, är mycket liten. Ej heller finns områden vilka direkt påverkar kompassens funktion. Men navigerar man efter båtens magnetkompass skall man vara medveten om att skrovets påverkan i flera fall, den s.k. deviationen, kan vara stor då magnetkompassen nästan aldrig justeras av anledningen att dagens navigation sker främst efter GPS. Likaså fungerar autopiloten med gyro efter rättvisande geografisk nord som GPS. Ej heller kan man bortse ifrån att magnetkompassen någon gång totalt avviker då man passerar över något sjunket skrov eller dylikt.

Väder, vindar och vågor

Normalt förutser och varnar väderleksinformationen via VHF och marinornas väderleksrapporter.

Det är intressant att lära sig förekommande vindar till namnen eftersom de är välkända begrepp och samtalsämnen bland kustbefolkningen. Vill man orientera sig om vindarna på given plats men har svårigheter att kommunicera med lokalbefolkningen kan namnen på vindarna samt den tillfrågades huvudskakningar vara nog så vägledande.

Maestralen

Det behagliga vädret präglas under sommarhalvåret till 75-80% av Maestralen. En lätt havsvind från NV-SV med vindstyrkor från morgonbrisens 4-5 m/sek kulminerande i 8-9 m/sek för att avta fram emot eftermiddagen. Maestralen kan ibland på morgnarna föregås av Levanaten, en kustvind från O med vindar upp till 10 m/sek, eller mer vänliga Juzin, en SO kustvind. Fram mot kvällen följer gärna Burin efter Maestralen. Burin är en lätt landvind från NO.

Sommarseglingen, speciellt i de mellersta delarna av Adriatiska havet, utmärks av lätta, måttliga och ofta växlande  vindar mellan 4-10 m/sek och kan vindmässigt jämföras med sommarsegling i Östersjön. Under hösten är vindarna stundtals mycket svaga och uppkommer ganska så sent. Vintersäsongens väder präglas av "Bura" och "Jugo".

Bura

Bura är en torr landvind från NO, berg och alpregionerna. Denna vind är oberäknelig och mest plötsligt återkommande med starka byar. I norra delen av den Dalmatiska kusten uppnår "Buran" stormstyrka genom den tratteffekt sunden skapar mellan öarna. Det kan, i norra delen blåsa så vattnet verkligen ryker. Hård Bura blåser vanligtvis på vinterhalvåret. Buran överraskar inte utan kommer med förvarning dagen innan på väderprognoserna.

I mellersta delen är den mer av typen styv kuling. Den kan avta för att snabbt återkomma med förnyad styrka. "Buran" är starkast nära utefter kusten och öar men avtar ju längre ut man seglar. Samma gäller utefter hela kusten från norr till söder då den kommer ner från bergen på fastlandet.

Tramontana

Tramontana är en annan vind med "Burans" karaktär. Den är kylig och blåser från N. Gemensamt för båda dessa vindar, "Buran" och "Tramontana" är att de sällan håller på längre än 2-3 dagar och efterföljs av sol och fint väder.

Jugo

Jugo är en varm och fuktig kust/havsvind från OSO-SSO som utvecklas under en period av 36-48 timmar och blåser längs hela kusten med vindstyrkor på mellan 5-15 m/sek. Den kan förekomma lokalt, men relativt sällan under tiden mars-juni med vindstyrkor mellan 8-18 m/sek.

Nevera

Nevera är namnet på en vind uppkommande i Podalen med en styrka på 6-8 m/sek, som ibland kan utvecklas till en termisk storm med vindstyrkor i byarna upp till 20-30 m/sek under 10-30 min. Då gäller det: ner med seglen och igång med motor för att vaka ut om man är till sjöss. Åska och blixtar är tillförlitliga förtecken på en annalkande "Nevera". Likaså ger barometern en god förvarning genom att sjunka som en sten. Men denna vind kommer inte ofta och orsakar sällan problem. När den kommer är det oftast under höst och vinter och den varar bara en kort stund.

Våghöjden är normalt omkring 1 m. Mer sällan blir havet upprört. Men ihållande Jugo får upp våghöjder på 2.5- 3.5 m. Andra vindar som blåser hårt, t.ex. Buran skapar bara kort men krabb sjö.
Till sist bör dock understrykas att Adriatiska havet räknas till ett av världen lugnare hav omgärdat av Italien, Slovenien, Kroatien och Monte Negro.

Utomskärssegling på internationellt vatten samt angöring av hamn utanför Kroatiens territorium

Oerhört viktig att veta är att charterbåtens segeltillstånd endast gäller på Kroatiskt territorium och ej utan för dess gränser i norr, söder eller utanför territorialgränsen till havs. (12 Nm från närmaste kust). Dessa gränser anges tydligt i respektive sjökort samt charterbåtens "Adriatic Pilot". Från Portoroz i norr (Istrienhalvön) till Bar i söder (nedanför Dubrovnik).

Vill man ändå segla ut på internationellt vatten skall detta anges vid beställande av charterbåten då alla nödvändiga arrangemang vad gäller försäkring och utklarering ombesörjes. Det är ju så att lämnar man ett land skall utklarering ske för att inklarering skall ske i det land man angör. 

En översegling till Italien låter sig göras med idealiska vindar på ett dygn. Distansen mellan Split och Pescara är 115 Nm eller till Ancona 125 Nm.

Men även om besök i hamnar utanför Dalmatiens övärld kan verka lockande just för segelupplevelsen till havs är det vår erfarenhet att den som seglar en vecka eller två, får sitt lystmäte tillfredsställt i Kroatiens otroligt vackra, annorlunda skärgård och tvärtom önskar mer tid för att bli kvar.

Moderna marinor

Utefter den Kroatiska kusten finns ett 60-tal moderna och mycket välutrustade marinor.
Men de är inte billiga att angöra för övernattning. Under säsongen 2010 kostar en 38´ segelbåt  räknat i svenska kronor 450 kr per natt beroende på vilken marina man anlöper. I gengäld erbjuds fina kajer, fräscha duschar, wc och tvättrum, färskvatten och eluttag 220 V med Europakontakt. (Vattenslang och elkabel finns i charterbåten). 

Vid angörande i marina är det normalt personal som anvisar plats. Man går dit och angör med aktern mot kaj d.v.s. man backar in då kajerna är låga och moderna båtar har badplattform för att underlätta  av- och påstigande. Man lämnar i första hand över en akterförtöjning och får i retur en tunn lina vilken efter några meter blir en kraftig stävförtöjning. Det säger sig självt att man tar den föröver och lägger an så att man har aktern en bit bortom kaj.
Därefter med hjälp av en akterförtöjning runt en skotwinch dra båten mot kajkanten. Tänk på att lägga fender mellan kaj och akter. På så sätt får man båten lätt att ligga sträckt mellan förtöjningar medgivande lätt av- och ombordstigning för alla.
Akterförtöjningarna får man via ringar i kajen tillbaka för att förtöja i egen båt.

När förtöjning är klar överlämnar man charterbåtens seglingsdokument som lämnas i marinans reception där de före avgång hämtas mot erläggande av marinaavgiften. Detta är en garanti för att gästande båtar inte bara "drar iväg" efter sitt besök när man utnyttjat alla faciliteter.

Så glöm inte lösa ut skeppspapperen! Att segla utan dokument ombord kan bli mycket kostsamt när en kontroll sker.

Alla marinor och hamnkontor har anslagit väderleksutsikterna för 24/48/72 timmar framöver.

Rekommenderas är att i första hand uppsöka naturhamnar och bara göra korta besök i marinor för att klara av hygien, tanka vatten och kanske bunkra bränsle eller handla förnödenheter. Ett kort besök kostar mindre och en naturhamn är otroligt mycket skönare än att, speciellt under högsäsong, ligga och trängas i en marina med Europas alla nationaliteter.

Segelkompetens

Förarbevis eller skepparebrev samt VHF certifikat är krav för att hyra båt i Kroatien. En besättningslista ska fyllas i och skickas till oss senat 3 dagar innan avresa. Besättningslistan anger alla ombordvarande samt vem som är ansvarig.

Är det olyckligtvis så att kompetensbeviset ej medförts utan glömts hemma blir det att gå en kurs hos respektive hamnkapten vilket kan ta både en och två dagar beroende på när han har tid. Och en eller två dagar i hamn när man har semester...

Och alkohol! Är det så att skepparen inte är "i form" kommer inte båten iväg förrän en ändring kommit till stånd. Vår representant har rätt att avvisa gäster. Ett tråkigt inpass men alkohol passar bra på sjön förrän efter man knutit fast, påminnes om detta.

Incheckning av charterbåten

Ankomstdagen till marinan kan vara beroende av hur man tar sig ner till Kroatien/Dalmatien och charterbåten. Såvida inte annat överenskommits vilket är nästan omöjligt, i varje fall under säsong och vad gäller segelbåtar, så är undantagslöst embarkeringsdag lördagar. Kommer man ner till marinan tidigare än en lördag så gäller hotellalternativ om man inte har husvagn, tält eller väljer att sova i fria luften vilket är fullt möjligt under sommarsäsong.

Väl anländ till charterbåten anmäler man sig själv och sin besättning. I motsats erhålls en inventarielista vilken man först granskar själv och sedan när båten tages i besittning går igenom med en representant som samtidigt instruerar om charterbåtens alla funktioner.

Deposition m.m.

Stämmer allt med vad som anges på denna inventarielista undertecknas densamma och deposition erlägges motsvarande försäkringens självrisk. Depositionen varierar i storleksordning beroende på vilken båt man valt. Depositionen ordnas med att marinapersonalen drar en slip mot ett kreditkort. Denna slip/talong returneras vid återlämnandet av charterbåten förutsatt inga skador orsakats och inventarielistan är intakt.

Samtidigt som skepparen handlägger denna process aktiveras lämpligen övrig besättning med att handla in behövliga förnödenheter om det inte redan är bokat online via vår länk som skickats med reseinformationen. I varje fall för de första dagarna. I marinan finns en liten "market" (öppet alla dagar under säsong mellan 8-12 och 17-20) som har vad som behövs. Tänk på att charterbåten vid utlämnandet är tom frånsett kok- och stekkärl, bestick, 2 st kökshanddukar, glas och porslin samt sänglinne. Således bör man inköpa toalettpapper, diskmedel, olja och vinäger m.m. Om man inte efter att ha läst detta tar med sig hemifrån...god idè

Har man ingen Kroatisk valuta kan växling ske i marinans huvudreception utan allt för hög växlingsavgift.

Varje charterbåt är utrustad med gummibåt. Vill man ha en motor till denna går det bra mot ringa kostnad. Samma gäller spinnaker som likaså lämnas med mot en kostnad.

Så småningom, helt beroende på hur många besättningar som anländer samma dag, får man sitt segeltillstånd med besättningslistan.. Man kan nu välja på att besöka marinans utmärkta duschfaciliteter och ganska hyfsad restaurang eller ge sig iväg med en gång ut på havet.

Som en sista uppmaning påminns att båtens seglingstillstånd/besättningslista är en värdehandling och ej får glömmas vid besök i marinor.

Vid återlämnandet av charterbåten skall seglingstillståndet finnas. Är det inte med ombord kostar det ett par tusen svenska kronor. 

Navigering och sjökort

Navigering i Adriatiska havet och Annorlunda Skärgård är enkelt. Även den ovane orienterar sig i dagsljus utan problem tack vare kustbandets topografi och den utomordentliga sikten. Djupen är väl tilltagna och grunden fåtaliga.

Farleder är utmärkta enligt internationella regler. Farbara vatten är väl utmärkta och ett komplett set med 29 sjösportkort i skala  1 :100 000 finns ombord förutom boken "Adriatic Pilot" beskrivande hela  Dalmatiska kuststräckan.

Dessutom navigationsbestick, pejlkompass (?), GPS, Fart- och ekolod, vindstyrka och infallsvinkel för segelbåtar m.m.

Man kan självfallet segla på måfå men roligare är att lägga ut en planerad segling med hjälp av våra duktiga resesäljare. Redan innan man kommer ner kan man på skrivbordsstadiet lägga upp sin semester.

Allemansrätten gäller fullt ut. Inga restriktioner beträffande landstigning utan alla öar är numera tillgängliga. Och finns det sådant något undantag är det tydligt skyltat.

Praktiska detaljer före, under och efter seglingen

Erfarenheten visar att den som är väl förberedd får mest ut av sin båtsemester. Förutom att Croatia Yacht Club med god erfarenhet av segling längs Dalmatiens kust och Kroatien fastland, gärna står till tjänst med information så har Kroatiska Turistbyrån, Jungfrugatan 24, 3tr. Sthlm tfn. 08-534 820 80 mer av broschyrmaterial om så önskas.

Kroaten är som person och lynne ganska så lik oss själva. Inledningsvis lite reserverad men "lossnar" snabbt till vänlighet och tillmötesgående av större mått än vårt skandinaviska. Engelska och tyska fungerar mycket bra.  

Bunkring av förnödenheter och bränsle

Vid utlämnandet är charterbåten, segel- eller motorbåt, fulltankad med vatten och bränsle. Skulle ej så vara noteras detta på inventarielistan. Dock, när det gäller motorer bör hyresmannen själv kontrollera oljenivå och kylvatten. Detta med anledning av värmen och avdunstning och för den egna säkerheten. Och undvikande av problem.
Vid återlämnandet skall båten vara fulltankad. Man bör under högsäsong tänka på att de flesta med stor säkerhet kommer i sista minuten till stationen varvid det tar en otrolig tid innan man har sin båt tankad. Och har man en tid att lämna tillbaka charterbåten kan det bli trångt. Planera tankningen speciellt under högsäsong. Ett råd är att man tankar sista natten före det man återkommer till den marina där båten återlämnas. Distansen är normalt så kort att bränslets nivåmätare inte märkbart påverkas utan anger ”full tank”. Inga problem och inga diskussioner och ingen väntetid före återlämnandet. Volvopenta-motorerna i segelbåtarna är inte speciellt bränsleslukande jämfört med törstiga motorbåtsmotorer. Räkna med en bränsleåtgång på 3-6 liter per timme beroende på storlek 33´till 51´. Diesel kostar oktober 2010, ca. 10 kr/lit.  Är tanken inte full vid återlämnandet ska båthyraren ersätta CYC för tankningskostnaden + 100€. Bränsle finns inte överallt utan i stort sett bara i marinorna eller dessas närhet. Undantag är de marinor som ligger ute i övärlden vilka endast fungerar i nödläge. En lista på alla bränslestationer finns i respektive båt.

Förnödenheter i form av mat o.s.v. är inga problem. Sortimentet är i dag hyggligt stort . Grönsaker köper man bäst och billigast på förmiddagarnas marknader. Vill man ta med svenskt kaffe bör man ta med hela Melittautrustningen. I stort sett okänt i Kroatien där de serverar allt som önskas av espresso, capuccino, cafe latte etc.

Apotek ”Farmacia” finns på alla större platser. Varje charterbåt har sitt skeppsapotek för olycksfall men inga medikamenter för sena blöta kvällar.

Reseförsäkringar

Personförsäkring ingår ej i båtens försäkring.
En personlig reseförsäkring är att absolut rekommendera om sådan ej finns i den resandes hemförsäkring. 
Har man inte försäkringsskydd går detta att ordna genom förslagsvis Europeiska eller annat bolag som researrangören tillhandahåller.
Det känns i alla avseenden tryggare att ha ett ordentligt försäkringsskydd när man är utanför Sverige oavsett om olyckan är framme eller inte.
Betalar man sin reseförsäkring med kreditkort har man ett visst försäkringsskydd. Det åligger varje deltagare att själv orientera sig vad som gäller då reglerna är olika och de ändras från år till år.

Miljöaspekter

När man seglar i Kroatien/Dalmatien är man i ett land där allemansrätten gäller fullt ut (se tidigare kommentar). Helt oförstörd kustremsa som kroaterna är mycket stolta över. Rent och vackert. Inte som en del andra Medelhavsländer med blottade soptippar och halvfärdiga byggnader i oändlighet. Självfallet visar vi samma hänsyn och goda omdöme som i hemmavattnen och använder tillslutna plastpåsar till sopmajor, iakttar eldfarligheten som är ett kolossalt stort problem på dessa vattenfattiga öar, och skräpar inte utan lämnar platser i det skick man önskar finna dem när man återvänder.

Tänk inte minst på att svenska seglare har en hög status i dessa farvatten. Dels för gott sjömanskap när det gäller att framföra sina farkoster och lägga till, dels förhoppningsvis även för gott uppförande.

Sjörapporter och väderleksutsikter

Som tidigare nämnts finns i alla marinor samt i andra hamnar av dignitet hos hamnkapten dagens väder anslaget samt prognoserna 24, 48 och 72 tim framöver. Har man inte besökt någon marina eller hamnkapten kan man gottgöra sig aktuell väderleksutsikt genom att lyssna på VHF  kanal 67 (Splits navigationsområde) som varje halvtimme sänder aktuell info på engelska, tyska, italienska och kroatiska. Det är ett band som talar vilket uppdateras 5-6 ggr per dygn.

Återlämnande av båt och utrustning

När båten efter charterperiodens slut återlämnas kontaktas personalen väl i hamn. Tillsammans med representant går man  igenom inventarielisten och kontrollerar att all utrustning är intakt mot vad man kvitterat ut. Samtidigt finns en man i vattnet snorklande runt botten kontrollerande att ingen grundkontakt har kommit till stånd. Båten skall, som tidigare nämnts återlämnas fulltankad. Annars debiteras förbrukat bränsle efter vad mätaren visar och då är hyresmannen klart förloraren. Dels förbrukat bränsle + kostnad för att ythyraren tankar upp båten! Båten behöver inte städas. Det ingår i charterhyran. Självfallet skall den dock återlämnas i hyfsat skick. Och båten skall vara åter i marinan senast fredag kl. 18.00 med rätt till övernattning till lördag 09.00.

Innan båten lämnas kontrollera noggrant att inga personliga ägodelar lämnats kvar!

Nödsituation och räddningstjänst

Vid en uppkommen nödsituation kan på olika sätt omgivningens uppmärksamhet påkallas. Finns båtar i närheten ropar och vevar man med armarna upp och ner. Finns ingen inom hörhåll men synhåll finns nödbloss och raketer att tillgripa. Och charterbåtens VHF för att ange båtens namn och position därefter skadans natur. Dock, innan man går så långt av man använder sig av ovan uppräknade hjälpmedel förpliktigande andra båtar att skynda till hjälp, bör man först bedöma hur mycket hjälp nöden kräver. Kan man ta sig till land eller i hamn för egen maskin gör man självfallet bäst så. Att överge egen farkost kan många gånger, kanske med anledning av språkliga missförstånd tyvärr ta mycket längre tid att nå hjälp på dessa breddgrader. I sammanhanget skall nämnas att Kroatien har mycket effektiv kustbevakningsorganisation med enheter väl fördelade utefter hela kustremsan för att bistå med hjälp om så erfordras.
Inte bara snabba korvetter utan helikoptrar och sjöflygplan finnes att sätta in om olyckan skulle vara framme.

I en nödsituation tillika vid allmänt anrop användes alltid kanal 16 på VHF. Om MAY DAY ropas och all annan trafik avstannar skall först båtens namn och position anges samt därefter skadans omfattning.
Även personer med VHF certifikat kan i en stressad situation glömma den disciplin vilket för mottagaren förtydligar ett nödanrop. Ombordvarande VHF har snabbval till kanal 16 samt dessutom 2-kanals bevakning.

Kroatiens kust och öar erbjuder en skyddad segling med sin remsa av öar innan havet tar vid. Flytvästar av godkänd modell finnes ombord för hela besättningen tillika säkerhetsselar. Barnflytvästar finnes men efter särskild förfrågan. Bäst tar man med sig egna som passar.

Kläder, "solskyddsfaktor", hygien

Beroende på när man seglar planeras vad som medtages. Är det under våren kan kvällarna vara kyliga och tröja och vindjacka komma väl till användning när solen gått ner.
Men, vad som är oerhört viktigt är ett bra solskydd med hög faktor. Tunn tröja med ”turtle neck”, långa armar samt keps. Under särskilt april-maj-juni är solen otroligt stark. Se upp med detta. Sitter man och seglar och svalkas av vinden är det lätt hänt att man bränner upp sig!!!

Generellt gäller att bara bomullskläder är att föredra under solen då de andas rätt. F.ö. shorts såväl som lätta långbyxor, bomullssockor o.s.v.. En regnjacka och kanske för säkerhets skull ett helt regnställ per båtbesättning. Det kan ju faktiskt regna här också och vid en kort skur kan alla gå under däck förutom den som står till rors. Och är man förberedd blir det inget regn….

Seglarskor minst två par och kanske även ett par badskor. Sjöborrarna kan orsaka ett kraftigt lidande under ett par dagar.

Badlakan är ett måste inte minst när man solar på däck insmord med sololja. Det är lätt att halka med bara fötter och halkipar och knapar gör ont. Ombord finnes filtar, kuddar och sänglinne. 

Duschar finnes i varje toalettutrymme men bättre är, för allas trevnad, att använda duschen på badplattformen. Eller på marinorna.

Kroatien är inget vattenfattigt land. Kranvatten kan väl drickas men bakteriefloran är för den känslige annorlunda och kan orsaka problem. Under de varmaste sommarmånaderna rekommenderas absolut vatten på flaska. Båtens färskvattentank kan väl användas till kaffevatten och matlagning i övrigt.

Och till sist. Det är ej nödvändigt med någon vaccinering för att fara ner och segla I Adriatiska havet. Vet man med sig att det brukar bli magproblem så är en gammaglobulininjektion kanske bra.

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss via telefon eller mail! Vi föredrar att personligen finnas där för dig före, under och efter bokningen!

Följ CYC

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på sociala medier. För ytterligare information kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev

LÄNK
Vi använder oss utav cookies för att förse dig med den bästa servicen på vår hemsida Om du stannar på vår hemsida så samtycker du med vår användning av cookies Cookies Policy.

Hitta en båt